Nieuwsbrief 24 – mei/juni 2024

Van de voorzitter Zoals in de vorige Nieuwsbrief al werd aangegeven, is de adviesaanvraag Huuraanpassing 2024 d.d. 18 januari 2024 […]

Nieuwsbrief 23 – januari/februari 2024

Voorwoord van de voorzitter. De bewonersraad (BBZ) is 2024 rustig opgestart, met een verhuizing in het vooruitzicht. Buurtcentrum Kleurrijk wordt […]

Nieuwsbrief 22 – november / december 2023

Voorwoord van de voorzitter. Het heeft even geduurd voordat BBZ een Nieuwsbrief kon laten uitgaan. De reden hiervoor is dat […]

Nieuwsbrief 21 – juni 2023

Voorwoord van de voorzitter. Op maandag 12 juni jl. heeft de Bewonersraad (BBZ) weer de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor […]

Nieuwsbrief 20 – maart / april / mei 2023

Voorwoord van de voorzitter. Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch de eerste nieuwsbrief in 2023. De Bewonersraad […]

Nieuwsbrief 19 – december 2022 / januari 2023

Voorwoord van de voorzitter. De maanden september en oktober waren voor de Bewonersraad (BBZ) rustige maanden. Geen adviesaanvragen van ZVH, pas […]

Nieuwsbrief 18 – mei/juni 2022

Voorwoord van de voorzitter. Op maandag 13 juni jl. heeft de Bewonersraad (BBZ) weer de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor […]

Nieuwsbrief 15 – december 2021

Voorwoord van de voorzitter.  Op 6 september is BBZ na het zomerreces, weer van start gegaan. Dit was weer zoals […]

Nieuwsbrief 14 – mei/juni 2021

Voorwoord van de voorzitter. De kascommissie is op 18 mei uitgenodigd en hebben de financiële controle over het jaar 2020 […]

Nieuwsbrief 13 – maart/april 2021

Voorwoord van de voorzitter. Helaas kan ook dit jaar de Algemene Leden Vergadering niet doorgaan. De Coronacrisis met de huidige […]

Aanmelden voor de nieuwsbrief?