Voorwoord van de voorzitter.

Op maandag 12 juni jl. heeft de Bewonersraad (BBZ) weer de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor de huurders gehouden. BBZ is tevreden over de het verloop van de ALV en de keuze om hiervoor de eigen locatie te gebruiken.

De kascommissie is op 28 april uitgenodigd en hebben de financiële controle over het jaar 2022 gedaan. Zij hebben inzage gekregen in de financiële stukken van BBZ en waar nodig uitleg gekregen van Bram Laterveer, penningmeester.

BBZ wil hierbij de kascommissie, mevrouw Meijers en mevrouw Pietersen (huurders ZVH) hartelijk dank zeggen.

Op maandag 5 juni was het laatste gezamenlijke overleg adviesraad en bestuur, voor het zomerreces.
Het zomerreces is vanaf 1 juli tot en met 31 augustus.

Het bestuur checkt in deze periode wel de inkomende post en e-mail.

Namens het bestuur en adviesraad wensen wij alle ZVH huurders een fijne, zonnige en goede zomer toe.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!Met vriendelijke groet,

Esengül Toprak – Deniz,
Voorzitter BBZ.


 

Algemeen:

• Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
• Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH.

Zie ook “Proces melding onderhoudsgebreken bij ZVH” op onze website!

• Bij eventuele problemen met uw buren etc, dient u contact op te nemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u altijd terugvinden op onze website.