Voorwoord van de voorzitter.

Helaas kan ook dit jaar de Algemene Leden Vergadering niet doorgaan. De Coronacrisis met de huidige maatregelen, maakt dit onmogelijk.

Zoals in de Nieuwsbrief van januari/februari is aangegeven, wordt het Jaarverslag 2020 op de website van BBZ gepubliceerd.

Dit zal begin juni zijn, de kascommissie is eind mei uitgenodigd. Als zij decharge hebben verleend kan het Jaarverslag 2020 op de website.

De Huurders van wie wij een email adres hebben, krijgen het Jaarverslag 2020 per mail toegestuurd.

 

Voor de Bewonersraad geldt nog steeds dat er geen fysiek overleg kan worden gevoerd. Mogelijk kunnen we na het zomerreces weer “met elkaar om de tafel”.

De verwachting is dat alle leden dan gevaccineerd zijn. Bij de meeste van ons de 70+-ers is dit in juni al het geval.

 

Voor een ieder, u als huurders en voor ons als bewonersraad, is het voorlopig nog aanpassen aan de Corona maatregelen.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Esengül Toprak – Deniz,

Voorzitter BBZ.


Vacature Raad van Commissarissen.

Twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC), zijn op voordracht van de Bewonersraad benoemd. Dit de heren Paul de Bakker en Daan Klaase.

De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten hoogste éénmaal her noembaar (voor eenzelfde periode van vier jaar).

Na acht jaar, twee termijnen, in september 2021, treedt Daan Klaase af. BBZ kijkt terug op een prettige en goede samenwerking met hem.

 

Twee leden van het Bestuur (BBZ), Bram Laterveer en Ingrid Redeker, en twee leden ven de RvC waren betrokken, bij de selectieprocedure.

Negen kandidaten hebben gereageerd op de vacature, waarvan twee kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Bij deze gesprekken waren beide leden BBZ en beide leden RvC aanwezig en hebben hun vragen aan de kandidaten kunnen stellen. De vervolgprocedure is dat de overgebleven kandidaat wordt voorgedragen aan de overige leden Raad van Commissarissen.

Vervolgens vinden gesprekken plaats met de Ondernemingsraad en Directeur/Bestuurder. Als dit traject positief verloopt vindt de officiële benoeming in september 2021 plaats.


Adviesaanvragen die zijn afgehandeld.

  • Huurverhoging na energetische verbeteringen.
  • Huurverhoging 2021.

Zoals u inmiddels weet, is de Huurverhoging 2021 bij ministerieel besluit, wat betreft sociale huurwoningen niet doorgegaan. Huurders zijn hierover door ZVH schriftelijk en/of digitaal geïnformeerd.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze website www.bewonersraadzvh.nl


Algemeen:

  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail te doen via info@bewonersraadzvh.nl, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
  • Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH.
  • Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.
  • De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website www.bewonersraadzvh.nl