Voorwoord van de voorzitter.

De bewonersraad (BBZ) is 2024 rustig opgestart, met een verhuizing in het vooruitzicht. Buurtcentrum Kleurrijk wordt definitief gesloten. We hebben verschillende locaties bekeken welke niet helemaal voldeden. Te groot, te duur, te klein, een trap en geen lift etc.

Maar gelukkig heeft ZVH ons een goede locatie aangeboden, “De Meerpaal”. BBZ is heel blij met deze locatie. Een kantoorruimte en de recreatiezaal kan gebruikt worden voor onze gezamelijke overleggen. En ook voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) een uitstekende locatie.

Op 26 februari was het eerste bestuursoverleg op de nieuwe locatie. En op 4 maart a.s. is het eerste overleg van Bestuur en Adviesraad in De Meerpaal.

Op 18 januari heeft BBZ de adviesaanvraag Huuraanpassing 2024 ontvangen.
In deze nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen.

Met vriendelijke groet,
namens de adviesraad en het bestuur,

Esengül Toprak – Deniz,
Voorzitter BBZ.


Adviesaanvragen

Huuraanpassing 2024
BBZ heeft op d.d. 18 januari de adviesaanvraag Huuraanpassing 2024 ontvangen. Op het overleg Bestuur met ZVH op 24 januari, is door Renske de Wit, Manager Wonen, een eerste toelichting gegeven. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan Renske de Wit uitgenodigd voor het gezamenlijk overleg op 5 februari.

Op dit overleg heeft de adviesraad een toelichting gekregen en was er gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding hiervan zal de Adviesraad een advies naar het bestuur uitbrengen. Zodra het adviestraject is doorlopen, worden de stukken op de website van BBZ geplaatst.

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u lezen op deze website.


Save the Date:

Op maandag 10 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Dit jaar voor de eerste keer in de recreatiezaal “De Meerpaal”.
Zet deze datum alvast in uw agenda.
Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.


Nieuw adres BBZ

Bewonersraad BBZ
De Meerpaal
Tjotterlaan 360A

U kunt uw mailberichten sturen naar info@bewonersraadzvh.nl
In de volgende nieuwsbrief volgt het nieuwe postadres van BBZ.


Algemeen:

• Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
• Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met ZVH.

Zie ook “Proces melding onderhoudsgebreken bij ZVH” op onze website!

• Bij eventuele problemen met uw buren etc, dient u contact op te nemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u altijd terugvinden op onze website.