Ook dit jaar heeft de Bewonersraad ZVH weer advies uitgebracht over de huurverhoging 2020. Op 16 januari 2020 ontvingen wij van ZVH de adviesaanvraag (brief adviesaanvraag HV 2020) met deze bijlage (bijlage adviesaanvraag HV 2020).

Op 12 februari 2020 is een aangepast voorstel gedaan (scenario 4) op basis van feedback van de Bewonersraad (25C-920021215460 Bijlage aanvulling HV 4).

Op 27 februari 2020 ontvingen wij een aanvullende brief van ZVH met antwoorden op vragen die wij hadden gesteld tijdens een overleg (2020-03-02 reactie op vragen overleg 26 februari 2020 BBZ).

Op 4 maart 202o bracht de Bewonersraad het volgende advies uit aan ZVH (BBZ – Advies Huurverhoging 2020 def).

Op 12 maart 2020 ontvingen wij deze reactie van ZVH op ons advies (reactie van ZVH op advies HV 2020 def).