Financiële problemen door Coronacrisis

Er zijn verschillende mogelijkheden om hierin stappen ondernemen:

1. De Bewonersraad adviseert u dringend te beginnen bij uw Woningcorporatie ZVH: Als u als ZVH huurder door het Coronavirus, met een inkomensval te maken heeft, met als gevolg dat u in financiële problemen komt, adviseren wij u om tijdig telefonisch contact op te nemen met ZVH. Vervolgens kijkt ZVH samen met u, hoe voor u tot een maatwerk oplossing gekomen kan worden.

2. Meldpunt voor huurachterstanden door Corona*: Heeft u inkomen verloren door de Coronacrisis? En kunt u daardoor de huur niet meer betalen? Kunt u hierover niet in overleg met je verhuurder en wil die geen maatwerk toepassen? Neem dan contact op met het registratiepunt van de Huurcommissie. Dit meldpunt moet de overheid inzicht geven in hoeverre verhuurders maatwerk bieden aan mensen die financieel in de knel zitten. Helaas kan er geen procedure bij de Huurcommissie worden gestart omdat er voor maatwerk geen wettelijke voorschriften bestaan. Het meldpunt is online te vinden, maar u kunt ook bellen met de helpdesk via 070 – 375 4300, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. www.huurcommissie.nl/registratiepunt

3. Kansen in Coronatijd*: Wat hebben die 800.000 huishoudens met een te hoge huur nodig? “Wij (Nibud) vinden het zorgwekkend dat er zoveel huurders zijn met een dusdanige hoge huur dat zij de basisuitgaven niet meer kunnen doen. Het Nibud weet uit eigen onderzoek dat deze groep al verstandige keuzes maakt. Slimmer budgetbeheer helpt hen niet. Zij zitten al op het minimum en kunnen niet nog meer bezuinigen. Het Nibud adviseert verhuurders in zowel de vrije als de sociale sector om goed te kijken naar de inkomens en uitgaven van huishoudens. (Voor woningcorporatie ZVH zie punt 1.)

Mensen/huurders kunnen via berekenuwrecht.nl nagaan of ze wel alle toeslagen krijgen waar ze recht op hebben. www.nibud.nl/special/geldwijzer-corona en www.berekenuwrecht.nl

*bronvermelding punt 2 en 3: Woonbond, woonmagazine voor huurders Huurwijzer nummer 2, zomer 2020. 2 BBZ/nieuws/juni-juli 2020

Algemene Leden Vergadering (ALV):

In het gezamenlijk overleg van het bestuur en adviesraad op 7 september jl., is besproken in welke vorm de Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd kan worden. Omdat de Coronabesmettingen weer toenemen, is in overleg met onze adviseur van de Woonbond besloten om de ALV online te organiseren. Om te beginnen is de Kascommissie uitgenodigd, om de boeken van 2019 te controleren. Dit is op 22 september gebeurd en hierbij waren de Penningmeester en Voorzitter aanwezig, om uitleg te geven en/of vragen te beantwoorden. De kascommissie heeft BBZ decharge verleend. Vervolgens wordt er een Jaarverslag opgesteld en online gepubliceerd. De huurders waarvan wij een emailadres hebben, krijgen dit Jaarverslag toegestuurd. Ook wordt er een link “Jaarverslag BBZ” in de Nieuwsbrief van ZVH aangemaakt.

De huurders worden verzocht om naar aanleiding van dit Jaarverslag opmerkingen en/of vragen in te brengen. BBZ zal deze vragen en/of opmerkingen in een gezamenlijk overleg met de adviesraad behandelen en beantwoorden. Daarna volgt het definitieve ALV verslag waarmee het jaar 2019 afgesloten kan worden. Wij hopen uiteraard dat wij in 2021 onze ALV op de gebruikelijke wijze kunnen organiseren.

Bewonerscommissies (BC), rechten ten aanzien van inhuren van externe deskundigen:

De financiering van externe deskundigen voor BC’s, waar hetzij een Groot -Onderhoud & Renovatie project in voorbereiding is, hetzij er sprake is van technische of ingewikkelde zaken, verloopt via ZVH. De “Nieuwsbrief voor BC’s” wordt ter informatie online toegevoegd. Deze is opgesteld in 2017 naar aanleiding van de nieuwe structuur BBZ 2.0. www.bewonersraadzvh.nl

Adviesaanvragen in behandeling:

Huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden;

Servicekosten Beleid;

Borgstelling sociale verhuur.

Wij wensen u huurders van ZVH, veel sterkte en goede gezondheid.

Esengül Toprak – Deniz, voorzitter BBZ.


Algemeen:

• Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. info@bewonersraadzvh.nl

• Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u contact op te nemen met ZVH.

• Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.

• De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website. www.bewonersraadzvh.nl.