Financiële problemen door Coronacrisis 

Als u als ZVH huurder door het Coronavirus, met een inkomensval te maken heeft, met als gevolg dat u in financiële problemen komt, adviseren wij u om tijdig telefonisch contact op te nemen met ZVH. 

Vervolgens kijkt ZVH samen met u, hoe voor u tot een maatwerk oplossing gekomen kan worden. 


Adviesaanvragen in behandeling: 

Verkoop pand Oostzijde 16 te Zaandam. 


Algemene Leden Vergadering (ALV): 

In de Nieuwsbrief van februari – maart heeft BBZ gemeld dat de ALV, voorlopig opgeschort is.  

Als de situatie rondom de coronacrisis is hersteld, er een nieuwe datum zal volgen.  

Ondanks dat de maatregelen op dit moment worden versoepeld, blijft het moeilijk en risicovol. 

Naar verwachting kunnen wij in september, de kascommissie uitnodigen. Zij kunnen dan de kascontrole over 2019 uitvoeren en decharge verlenen. 

BBZ is zich aan het beraden hoe en in welke vorm, de ALV wel kan plaatsvinden. 


Woonruimteverdeling: 

Een sociale huurwoning zoeken gaat veranderen. Het huidige systeem “inschrijfduur” voldoet niet voor veel woningzoekenden. Daarom wordt naar een nieuwe manier van verdeling gekeken.  

Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbare woningen moeten gaan, naar degene die deze het hardste nodig heeft. 

Er is nu een nieuw voorstel, ten aanzien van verdeling.  

U kunt een reactie geven op dit voorstel, de inspraakperiode loopt tot 28 juli 2020. 

Voor meer informatie kijk op: www.socialehuurwoningzoeken.nl  


Algemeen: 

  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

info@bewonersraadzvh.nl  

  • Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u contact op te nemen met ZVH. 

 

  • Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze. 

 

  • De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website. www.bewonersraadzvh.nl  

Vergaderingen BBZ: 

Zoals u zult begrijpen zijn ook de vergaderingen van BBZ niet doorgegaan. Wel was er regelmatig telefonisch en online contact tussen de leden van het bestuur. 

Ook zijn er belrondes gehouden met de leden van de adviesraad en is er online contact met elkaar.  

Met de directie van ZVH is er online vergaderd en telefonisch/online contact. 

Op 25 mei jl. is het bestuur weer voor de eerste keer bijeengekomen in Buurtcentrum Kleurrijk. Dat was mogelijk omdat deze ruimte groot genoeg is, om aan de anderhalve meter maatregel te kunnen voldoen. Het gezamenlijk overleg met de adviesraad wordt vooralsnog telefonisch opgepakt.  

Na de zomervakantie kijken wij opnieuw naar wat de mogelijkheden zijn. 

 

In juli en augustus heeft BBZ zijn zomerreces en wij hopen onze gezamenlijke overleggen in september weer kunnen oppakken. 

 

Wij wensen u huurders van ZVH een goede zomer, veel sterkte en gezondheid. 

 

 

Esengül Toprak – Deniz, 

voorzitter BBZ.