VOORJAARSVERGADERING 2018

Op donderdag 24 mei 2018 houdt het Bestuur van de BBZ zijn algemene jaarvergadering in
de Arend Dikzaal van

Het MENNISTENERF, H. Gerhardstraat 77 in Zaandam.

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is reeds open om 19.00 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening
2. Activiteitenverslag 2017
3. Verslag najaarsvergadering van 23 november 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
5. Kascommissie
6. Decharge penningmeester en bestuur
7. Rooster van aftreden, Bestuur en Adviesraad

PAUZE

9. Thema: Duurzaamheidsmaatregelen en het effect op uw woonlasten
* Presentatie door: Paul den Otter, Bureau Overmorgen, over duurzaamheid.
* Presentatie door de Woonbond, Routekaart tool om de plannen van ZVH te beoordelen op effecten voor de woonlasten.
* Presentatie door Piet Pennekamp, energiecoach en lid van de Adviesraad ZVH, Hoe kun je nu al je energieverbruik in je woning aanpassen.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Graag tot ziens op 24 mei 2018 in het Mennistenerf.

Een vriendelijke groet van,

Het bestuur.


Altijd direct op de hoogte willen zijn? Lezers van onze nieuwsbrief ontvangen deze informatie uiteraard ook per mail? Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Ga dan snel naar deze pagina.


NIEUWE WEBSITE

Op maandag 16 oktober 2017 is onze nieuwe website live gegaan. We zijn op dit moment bezig met de laatste wijzigingen. Binnenkort kun je ons ook volgen via onze social media kanalen zoals Facebook en Twitter.