Gezocht twee leden voor de Kascommissie

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering 15 oktober jl, zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor de kascommissie. De huidige kascommissieleden hebben voor het tweede jaar de financiële verantwoording gecontroleerd en het bestuur gedechargeerd. Gebruikelijk is dat de kascommissie om de twee jaar wordt vervangen. De financiële controle neem niet veel tijd in beslag, daarbij kunt u denken aan één tot anderhalf uur. Wel wordt van u verwacht dat u op de Algemene Leden Vergadering aanwezig kunt zijn. De Algemene Leden Vergadering wordt naar verwachting in mei van dit jaar gehouden. De exacte datum volgt nog.

Welke kennis en kunde heeft u hiervoor nodig?
Geen specifieke behalve een gezond verstand, thuis moet u namelijk ook een goede boekhouding voeren. Daarnaast zal de penningmeester een goede toelichting geven en indien nodig met een goed onderbouwde uitleg komen. U kunt zich aanmelden via e-mail (info@bewonersraadzvh.nl), of als u nog aanvullende informatie wenst uw vragen stellen.

Esengül Toprak – Deniz,
voorzitter BBZ


Waar is BBZ mee bezig

  • Adviesaanvraag Huurverhoging 2020 In de Nieuwsbrief februari/maart volgt hierover meer
    informatie.

Algemeen

  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
  • De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website.