Op 18 november 2019 ontvingen wij een instemmingsaanvraag van ZVH over de afrekening kosten warmtelevering 2019, deze brief kunt u hier teruglezen.

Op 10 december 2019 heeft de Bewonersraad ZVH zijn instemming verleend, deze brief kunt u hier teruglezen.

Op 12 december 2019 heeft ZVH gereageerd op ons schrijven, deze brief kunt u hier teruglezen.