Op 1 februari 2021 ontving de Bewonersraad ZVH de adviesaanvraag ZVH huurverhoging 2021. Deze is hier terug te lezen. Daarnaast is er nog een bijlage met een toelichting hierover, deze is hier te lezen.

Op 10 maart 2021 heeft de Bewonersraad ZVH een advies uitgebracht. Dit advies kunt u hier teruglezen. Hierbij is ook rekening gehouden met het kabinetsbesluit van 9 februari 2021 om de huren van alle sociale huurwoningen in 2021 te bevriezen.

Op 30 maart 2021 reageerde ZVH op ons advies. Deze brief is hier terug te lezen.