Op 7 januari 2021 ontving de Bewonersraad ZVH een adviesaanvraag inzake de huurverhoging na energetische verbeteringen. Deze aanvraag kunt u hier teruglezen.

Op 10 maart 2021 heeft de Bewonersraad ZVH een positief advies uitgebracht. Dit advies kunt u hier teruglezen.

Op 30 maart 2021 heeft ZVH gereageerd op ons positieve advies. Deze brief kunt u hier teruglezen.