Op 21 oktober 2021 ontving de Bewonersraad ZVH de adviesaanvraag met betrekking tot de begroting ZVH 2022 en MJP 2022-2030. Deze adviesaanvraag van ZVH is hier terug te lezen.

Op 11 november 2021 heeft de Bewonersraad ZVH een positief advies afgegeven. Deze kunt u hier teruglezen.

Op 19 november 2021 ontving de Bewonersraad ZVH een reactie van ZVH op ons advies. Deze kunt u hier teruglezen.