Voorwoord van de voorzitter. 

Een nieuw jaar nieuwe kansen? 

Vooralsnog zitten we nog midden in de Corona crisis, met alle maatregelen die daarbij horen. 

Voor de Bewonersraad betekent dit nog steeds online- en geen fysiek overleg voeren. Ook de overleggen met ZVH zijn online, lastig voor ons allemaal.  

De processen ten aanzien van adviesaanvragen en informatievoorziening gaan door, maar het sociale aspect wordt zeer gemist. 

De gesprekken verlopen toch op een andere wijze voor het praten tussen de regels door is geen ruimte. 

Ook voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die normaal in het voorjaar gehouden dient te worden, wordt ook komend jaar weer digital georganiseerd. Hierover later meer. 

 In deze Nieuwsbrief staat ook informatie van de Woonbond opgenomen, over mogelijk recht op een eenmalige huurverlaging in 2021 

Je kunt meer informatie vinden op http://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021  

Voor een ieder, u als huurders en voor ons als bewonersraad is het voorlopig weer aanpassen aan de Corona maatregelen. 

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

 

Esengül Toprak – Deniz, 

Voorzitter BBZ


Wie krijgt Huurverlaging in 2021? 

Huur je een sociale huurwoning met een hoge huur en heb je een laag inkomen? Dan heb je recht op een eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige regeling is wettelijk vastgelegd. 

Wil je weten of je recht hebt op deze eenmalige huurverlaging? Controleer dan of je kale huurprijs (zonder servicekosten) boven de voor jouw huishouden geldende “aftoppingsgrens  ligt (zie kader*) 

Huurders die op basis van hun inkomen in 2019 recht hebben op huurverlaging, krijgen van de woningcorporatie uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging. Doet de woningcorporatie geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar je het niet mee eens bent? Dan kun je bezwaar indienen bij de Huurcommissie. 

Zelf aanvragen bij daling inkomen 

Had je na 2019 een inkomensdaling en kom je daarom in aanmerking voor huurverlaging, dan moet je deze verlaging zelf aanvragen bij de woningcorporatie. Ligt je inkomen al minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens? Dan heb je recht op huurverlaging. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand ná de datum van het voorstel.  

Als jouw corporatie in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt, gaat de huurverlaging dus in op 1 mei. 

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Dat kan het hele jaar. De Woonbond komt voor 1 januari met een gratis modelbrief “Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021”. Je kunt deze brief aanvullen met je gegevens en dan opsturen naar je verhuurder. 

Hoeveel wordt de huur verlaagd? Dat hangt af van de huidige hoogte van je huur. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor jouw type huishouden (zie kader*). 

Meer weten? Kijk op www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021 

 

*Kader 

Afbeeldingsresultaat voor heb ik recht op huurverlaging woonbond 2021

Bronvermelding: huurwijzer nummer 4/winter 2020/Jaargang 26 (Woonbond) 


 

Raad van Commissarissen en Bewonersraad. 

In principe is een afvaardiging van de Raad van Commissarissen*, de heren Paul de Bakker en Daan Klaase, twee keer per jaar aanwezig bij een overleg van de bewonersraad.  

Meestal is dit in maart en oktober van het lopende kalenderjaar. Echter ook dit kon in 2020 niet doorgaan in verband met de Corona maatregelen. 

Ook voor dit jaar gaat dat in maart helaas niet lukken. Daarom is in goed overleg besloten dat de voorzitter en secretaris, Paul de Bakker in een online overleg bijpraten. 

 

*benoemd op voordracht van de bewonersraad. 


Adviesaanvragen die zijn binnengekomen. 

  • Adviesaanvraag Component toevoegen aan Servicekostenbeleid. 
  • Huurverhoging na energetische verbeteringen. 
  • Huurverhoging 2021. 

Adviesaanvragen die zijn afgehandeld. 

  • Adviesaanvraag Component toevoegen aan Servicekostenbeleid. 

De bewonersraad heeft hier een positief advies op uitgebracht. De toevoeging van dit component ontstoppen binnenriool is conform de Huurcommissie. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze website www.bewonersraadzvh.nl. 


 

Algemeen: 

 Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij adviseren u om dit per e-mail te doen naar info@bewonersraadzvh.nl of via het contactformulier op onze website, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

 Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan dient u contact op te nemen met ZVH. 

Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze. 

De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website. www.bewonersraadzvh.nl