Najaarsvergadering BBZ 24.11.2016


OPENBARE NAJAARSVERGADERING BBZ (Bewonersraad-ZVH)

Op donderdag 24 november 2016 houdt het bestuur van de BBZ haar algemene najaarsvergadering in de Arend Dikzaal van

         Het  MENNISTENERF, H. Gerhardstraat 77 in Zaandam.

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is reeds open om 19.00 uur.

De agenda voor deze avond is als volgt:

  1. Opening
  2. Stand van Zaken
  3. Verslag voorjaarsvergadering van 28 april 2016 (zie verslagen)
  4. Voorlopige begroting 2017 (zie verslagen)
  5. Aftredende -/nieuwe leden BBZ
  6. PAUZE
  7. Thema – BBZ 2.0 (zie notitie BBZ 2.0)
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

 

De vergadering is voor alle huurders van ZVH-woningen toegankelijk.