Advies energie inkoop


 

Aan ZVH

T.a.v. De Heer F. van Dooren

Peperstraat  86

1502 AK Zaandam.

 

Zaandam, 7 september 2016.

 

Betreft:               advies energie inkoop

Ons Kenmerk:    u20160907

 

Geachte heer Van Dooren,

 

Door uw organisatie zijn wij goed geïnformeerd over de keuzemogelijkheden inzake de inkoop van energie voor complexen met gemeenschappelijke voorzieningen.

Onze dank daarvoor.

 

Algemeen:

Feitelijk is er keuze tussen 3 perioden, te weten: 1, 2 of 3 jaar.

Een tweede gegeven is dat niet te voorspellen is welke keuze de juiste is. De onafhankelijk adviseur heeft zichzelf ook in de vingers gesneden door in zijn privé situatie de prijzen voor 5 jaar vast te zetten, terwijl de prijzen in die tussentijd sterk zijn gedaald.

De vorige keer hebben wij, geheel tegen de adviezen in, voor een zo kort mogelijke periode gekozen. Dat heeft gunstig uitgepakt, want de prijzen liggen nu een stuk lager.

Een periode van 3 jaar vinden wij bovendien, in de prijsontwikkeling van energie, een eeuwigheid.

 

Elektriciteit:

Bij complexen gaat het hier met name om het elektraverbruik van liften en galerijverlichting.

De gevolgen van de prijsontwikkeling voor huurders is hier marginaal. Wij adviseren daarom de contracten te beperken tot maximaal 2 jaar.

 

Gas:

De werkelijke gasprijs is, door de hoge belastingen, een fractie van de eindprijs per kubieke meter. De ontwikkeling van het belastingtarief zal de huurders dus meer treffen dan de gasprijsontwikkeling.

Wij adviseren om ook voor het gas de contracten te beperken tot maximaal 2 jaar.

Een eventuele omzetting op bijvoorbeeld het warmtenet van de gemeente voor de Kleurenbuurt valt dan nog net in die periode en geeft de bewoners daarvan zekerheid voor een langere periode.

 

Tenslotte vragen wij u aandacht voor eventuele gevolgen van het verminderen van de contractueel vastgelegde hoeveelheid af te nemen gas, indien een of meer van de Kleurenflats overstapt op een andere energiebron voor warmte.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het Algemeen Bestuur,

 

 

Joop Lodewijk, vicevoorzitter.