Voorwoord van de voorzitter.

Bijna is het jaar 2020 voorbij, een jaar wat voor ons allemaal in het teken van Corona stond en staat. Een jaar waarin we allemaal in meer of mindere mate, gevolgen van hebben ondervonden: Scholen die sluiten, waardoor opeens de kinderen thuis zijn, thuiswerken, je baan verliezen, extreme werkdruk als je in de zorg werkt, niet opa en oma (vader en moeder) kunnen bezoeken etc. etc. Ook bij BBZ leidde dit tot praktische problemen. Dachten we eerst nog “nou dan slaan we dat ene overleg maar over”, bleek al snel dat we tot een andere oplossing moesten komen. De overleggen zijn vanaf de eerste lockdown telefonisch en online gehouden. Ook de overleggen van het bestuur met ZVH zijn vrijwel allemaal online gehouden. Jammer maar het was en is niet anders. Gelukkig hebben we in de zomerperiode even kort kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.

Ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland stond voor 18 mei, kon niet doorgaan. In overleg met de adviseur van de Woonbond is besloten tot een Jaarverslag 2019. Om zo toch verantwoording af te leggen naar u, de huurders van ZVH. We zijn nog niet van het Corona virus af, maar voor 2021 houden we goede hoop.

Namens de leden van het bestuur en de adviesraad, wens ik u allen fijne feestdagen en voor 2021
een goede gezondheid.

Esengül Toprak – Deniz,
Voorzitter BBZ.


Algemene Leden Vergadering (ALV):

De huurders zijn gevraagd om naar aanleiding van het Jaarverslag 2019 opmerkingen en/of vragen in te sturen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij ons binnengekomen. Er wordt alleen een aanvulling toegevoegd: Contact met de Raad van Commissarissen, dit ontbreekt in het Jaarverslag. Dit willen we hierbij recht zetten. Daarna volgt het definitieve ALV verslag waarmee het jaar 2019 afgesloten kan worden.

Wij hopen uiteraard dat wij in 2021 onze ALV op de gebruikelijke wijze kunnen organiseren. Het definitieve Jaarverslag 2019 wordt gepubliceerd op onze website: www.bewonersraadzvh.nl.


Adviesaanvragen die zijn afgehandeld:

• Huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden;
In eerste instantie heeft BBZ hier een negatief advies op gegeven, omdat in de Huurvoorwaarden onder andere de Borgstelling was opgenomen. Dit is door ZVH herzien,
waarna BBZ alsnog een positief advies heeft uitgebracht aan ZVH.

• Servicekosten Beleid;
BBZ heeft hierover een positief advies uitgebracht.

• Borgstelling sociale verhuur.
BBZ heeft hier een negatief advies over uitgebracht aan ZVH.

• Begroting ZVH 2021 en het Meerjarenplan 2021 – 2030.
Hierover heeft BBZ een positief advies uitgebracht aan ZVH.

Wij verwijzen u voor de inhoudelijke onderbouwing van de uitgebrachte adviezen naar onze website: www.bewonersraadzvh.nl.


Algemeen:
• Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig. Wij
adviseren u om dit per e-mail (info@bewonersraadzvh.nl) te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
• Bij algemene individuele klachten adviseren wij u om contact op te nemen met uw Bewonerscommissie. Als er in uw wijk of complex geen Bewonerscommissie actief is, dan
dient u contact op te nemen met ZVH.
• Bij eventuele problemen met uw buren, kunt u contact opnemen met “Beter Buren”. Zij kunnen mogelijk bemiddelen in deze.
• De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website: www.bewonersraadzvh.nl