De BBZ bracht in november 2017 een advies uit met betrekking tot de begroting 2018 en de meerjarenplanning 2018-2027 van ZVH. De brief van de BBZ kunt u hier lezen.

Op 29 november 2017 reageerde ZVH. Hun reactie is hier terug te lezen.