De BBZ heeft het recht om twee van de vijf leden voor de Raad van Toezicht van ZVH bindend voor te dragen. Door een vacature heeft ZVH de BBZ gevraagd om een nieuwe voordracht te doen.
Daarom zoekt het bestuur van de BBZ, de Bewonersraad (BR), een kandidaat:

Lid van de Raad van Toezicht

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met huurders, woonachtig is in de Zaanstreek,
ervaring heeft met de volkshuisvestelijke belangen van huurders en inzicht heeft in huurdersparticipatie.
De kandidaat werkt bij voorkeur bij een corporatie buiten de regio. 

Leden van de RvT krijgen een passende vergoeding.
Kandidaten voor deze functie worden verzocht schriftelijk te reflecteren naar:
Woonwinkel & Bouwbureau,
Westzijde 155,
1506 GC Zaandam.
Email: wobo@xs4all.nl. 

Nadere informatie is ook telefonisch verkrijgbaar bij de heer R. Kiburg: 075 6707605.


Specifieke profieleisen voor deze functie

Volkshuisvestelijk kennis

Deskundig op het gebied van openbaar bestuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en actief binnen de overheid of het maatschappelijk middenveld. Hij/zij volgt de ontwikkelingen in het openbaar bestuur en op de voor de corporatie relevante terreinen en heeft een eigen visie over de manier waarop de corporatie met de ontwikkeling om kan gaan. Hij/zij heeft kennis van sociale en maatschappelijke verhoudingen en mogelijk ook enige kennis van demografische ontwikkelingen.

Huurdersparticipatie
Heeft kennis van de woningmarkt (bewoners en woningzoekenden), signaleert ontwikkelingen onder huurders en bewaakt de processen tussen de organisatie en de huurdersorganisaties. Dit lid heeft kennis en inzicht in sociale processen en beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling.


Downloads:

 Profiel RvT Algemeen

Governancecode versie def concept