Geachte huurder,

Wij zijn de onafhankelijke belangenvereniging van bewoners van ZVH. Het is bijzonder en eenmalig dat wij u per brief informeren en raadplegen. Dat komt omdat er een aantal ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor huurders. We hopen van harte dat u deze brief goed leest en dat u de enquête op de achterzijde wilt invullen en opsturen in de portvrije enveloppe. De uitslag zullen wij publiceren op onze website: www.bewonersraad-zvh.nl Indien u uw emailadres opgeeft, dan krijgt u de uitslag ook per email toegezonden.

De BBZ ondersteunt de acties van de Woonbond tegen de huurverhoging van dit jaar. Zelf wil de BBZ aan ZVH duidelijk maken dat een inflatievolgend huurbeleid beter past in deze tijd van almaar stijgende kosten en gelijkblijvende of dalende inkomens. Met de enquête willen we onder meer informatie verzamelen om ons advies aan ZVH met argumenten te onderbouwen die van de ZVH huurders zelf afkomstig zijn.

De woonruimteverdeling gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Huisvestingswet. Zo komt onder andere de Woonduur te vervallen. Mensen die nog niet zijn ingeschreven bij WoningNet adviseren wij indringend om dat alsnog te doen voor 1 juli 2015. Mede dankzij het Huurdersoverleg Zaanstreek, waarin de BBZ deelneemt, kunt u dan uw woonduur nog 15 jaar lang ‘verzilveren’. Schrijft u zich voor die tijd niet in dan is de kans groot dat u uw opgebouwde Woonduurjaren verliest. Zie voor meer informatie onze website of die van www.Woningnet.nl

Ten slotte nog iets over de BBZ zelf. Onze vereniging bestaat al circa 15 jaar en heeft in die periode veel voor de huurders kunnen betekenen. Er zijn de komende jaren echter meerdere bestuursleden die met ‘pensioen’ willen gaan. Hierdoor is de BBZ op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal ‘gewone’ bestuursleden. Op de achterzijde kunt u aangeven waar uw interesse naar uitgaat. Wij zullen u dan nader informeren over de functies.

Met uw gegevens zullen wij uitermate vertrouwelijk omgaan en bij publicatie zullen alle gegevens anoniem gemaakt zijn. We hopen van harte dat u de ingevulde enquête wilt retourneren. Hoe meer huurders reageren hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn. Alvast onze dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
B. Regter, voorzitter.