Woonruimteverdeling

De nieuwe Huisvestingswet¬†is per 1 januari 2015 van kracht geworden. Uitgangspunt van de wet is dat er meer sprake is van vrije vestiging. Dat wil zeggen dat elke Nederlander makkelijker in een andere gemeente woonruimte moet kunnen vinden. De lokale binding mag alleen nog voor een klein deel gebruikt worden bij het verdelen van woonruimte. Omdat ‘woonduur’ betrekking heeft op lokale binding mag dat niet meer worden gebruikt om de voorrang te bepalen bij toewijzing. Inschrijfduur wordt het nieuwe instrument om de volgorde te bepalen. ¬†Iedereen die zijn opgebouwde woonduur wil behouden moet zich voor 1 juli 2015 laten inschrijven bij WoningNet. Dan wordt de woonduur automatisch omgezet naar inschrijfduur en dat kan dan nog 15 jaar lang verzilverd worden. Na die 15 jaar geldt alleen nog de opgebouwde inschrijfduurjaren.

Er zijn nog meer wijzigingen in het woonruimteverdeelsysteem die van kracht zijn geworden en bij de overgang zijn een aantal coulanceregelingen van toepassing, zoals de spijtoptantenregeling waarbij men na toewijzing nog 5 jaar lang de opgebouwde woonduur mocht gebruiken indien men binnen die termijn opnieuw zou willen verhuizen.

zie voor meer details: www.woningnet.nl.