Huurverhoging 2014

 

De zogenaamde ‘Gluurverhoging’ wordt ook dit jaar weer toegepast. Gluurverhoging omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen doorgeeft aan de corporaties. Deze inkomensafhankelijk huurverhoging kan oplopen tot 6,5% voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.602,=. Omdat de BBZ tegen het gluren in het loonstrookje van huurders is heeft de BBZ geadviseerd om de huurverthoging voor alle huurders te beperken tot 4%. Dit advies heeft ZVH niet overgenomen.

Wel heeft ZVH, in navolging van de andere corporaties in de regio Amsterdam, een compensatiemaatregel vastgesteld voor de armste gezinnen. Deze maatregel bestaat eruit dat 1- en 2-persoonsoudergezinnen (met kinderen dus) die huurtoeslag ontvangen en een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm en weinig vermogen hebben worden gecompenseerd voor voor dat deel van het bedrag dat door de 4% huurverhoging boven de hoogste aftoppingsgrens (€ 596,48) uitkomen. Omdat het huurdeel boven die aftoppingsgrens buiten de huurtoeslag valt wordt de huurverhoging tot die grens beperkt. De bijstandsnorm is voor 1-oudergezinnen netto € 1.340,99 per maand en voor voor 2-oudergezinnen € 1.498,40.

Indien de huur voor deze gezinnen al boven de aftoppingsgrens zit dan wordt de huur helemaal bevroren. Jammer genoeg niet verlaagd dus.

Alle andere adviezen van de BBZ zijn niet overgenomen door ZVH. Alleen voor de E-flats in Poelenburg staat de deur nog op een kiertje.

Zowel voor de flats in de Kleurenbuurt als voor de E-flats heeft de BBZ geadviseerd om de huurverhoging dit jaar te bevriezen (0%). Voor de Kleurenbuurt vanwege het schrappen van de sloop-nieuwbouwplannen en het late tijdstip van de renovatie die daarvoor in de plaats komt. Voor de E-flats omdat de voorgenomen sloop-nieuwbouw opnieuw wordt heroverwogen terwijl de plannen al in kannen en kruiiken leken te zijn. De staat van onderhoud van deze woningen is bovendien uitermate slecht.

ZVH heeft het advies voor de Kleurenbuurt niet overgenomen. Voor de E-flats heeft ZVH nog een slag om de arm gehouden en laat de huurverhoging afhangen van de keuze die zij ergens in juli gaat maken tussen sloop-nieuwbouw of Groot-Onderhoud/Renovatie. Wel heeft ZVH de aanzeggingen tot huurverhoging al aan de E-flat bewoners verstuurd omdat ZVH anders geen keuze meer heeft. Het blijft dus nog even spannend in Poelenburg.