Zaandam, 2 juni 2014.

Onderwerp: aanpak fietsen en andere obstakels
Ons kenmerk: u20140602

Geachte heer van Dooren,

 

Dank voor uw brief d.d. 24-04-2014 met kenmerk 719832.
Hierin vraag u de BBZ of er behoefte is aan een formele adviesaanvraag over de aanpak van fietsen en andere obstakels in de openbare ruimte en/of algemene ruimtes.

Indien u onze onderstaande adviezen overneemt heeft de BBZ geen behoefte aan een formele adviesaanvraagronde.

De BBZ stelt uw initiatief zeer op prijs omdat de storende effecten van objecten in de openbare ruimte groot is.
Zoals u zelf al stelt is soms maatwerk zeer belangrijk. Dat mag wat de BBZ betreft wel iets ruimer worden toegepast dan alleen schrijnende gevallen.
De BBZ denkt daarbij aan bewoners met een (dure) fiets, die zij graag mee willen nemen naar hun woning omdat er bijvoorbeeld geen of slecht beveiligde bergingen zijn.
Het meenemen van de fiets in de lift is dan een begrijpelijke noodzaak.

Feitelijk geldt hetzelfde voor scootmobielen voor wat betreft het meenemen in de lift naar de eigen woning bij het ontbreken van scootmobiel-parkeerplaatsen.
Bovendien is het verwijderen van een scootmobiel voor mensen die daar voor hun vervoer volledig van afhankelijk zijn wel een hele grote stap.
Mogelijk dat in de procedure voor deze situaties eerst nog een gesprek, voorafgaand aan de verwijdering, kan plaatsvinden met de eigenaar/gebruiker van de scootmobiel.

We hopen dat onze opmerkingen gehoor bij u vinden.

Met vriendelijke groet,

Bewonersraad-ZVH

Voorzitter BBZ