Op maandag 12 juni 2023 houdt de Bewonersraad ZVH (BBZ) weer haar Algemene Jaarvergadering. Deze is op onze lokatie in Buurtcentrum Kleurrijk (Ds. Martin Luther Kingweg 157a | 1503 KW | Zaandam)

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open om 19.00 uur.


De agenda voor deze avond is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen verslag Algemene Jaarvergadering 2022
3. Jaaroverzicht 2022
4. Financieel jaarverslag 2022
5. Kascommissie
6. Decharge penningmeester en bestuur
7. Rooster van aftreden, bestuur en adviesraad

Pauze

8. Gelegenheid voor huurders tot het stellen van vragen
9. Rondvraag
10. Sluiting


Graag tot ziens op maandag 12 juni in Buurtcentrum Kleurrijk.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website!

Een vriendelijke groet van,
Bestuur en adviesraad Belangenvereniging Bewoners ZVH.