Bericht van de voorzitter

Zoals u al in onze vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld naar 15 oktober. Reden hiervoor was dat een groot aantal gasten, niet aanwezig konden zijn, om ons programma uit te kunnen voeren. Wij willen namelijk een interactieve avond voor onze huurders willen organiseren. Zodat de huurders actief betrokken worden bij de ALV. Wij verwachten hiermee een grotere opkomst van belangstellende huurders. Na de zomer volgt meer inhoudelijk nieuws over de ALV.

De zomer is begonnen dit houdt in dat de leden van het bestuur en de adviesraad, op vakantie gaan. Daarom is er een zomerreces gedurende juli en augustus en zijn er geen vergaderingen. De mail en post worden door de aanwezige bestuursleden gelezen en geïnventariseerd. Waar nodig wordt actie ondernomen en anders wordt deze na het zomerreces besproken en behandeld.

Onze eerste vergadering na het reces is op maandag 2 september.
Wij wensen alle huurders van ZVH een mooie en zonnige zomer toe.

Esengül Toprak – Deniz,
voorzitter BBZ.


Kennismaken met penningmeester BBZ

De vacature voor penningmeester is ingevuld en daar zijn wij heel blij mee. Hieronder stellen wij onze nieuwe penningmester graag aan u voor:

Mijn naam is Bram Laterveer
Geboren in Leiden op 11 juli 1950 en daar 51 jaar gewoond
Ik ben getrouwd met Gré en samen hebben we 3 volwassen kinderen en 4 kleinkinderen
Ik heb in het verleden functies verricht van: timmerman, uitvoerder, projectleider en
projectondersteuner. Bij de laatste twee functies heb ik veel gedaan op het gebied van planning,
begrotingen en nacalculaties.
Samen waren dit 51 arbeidsjaren.
Mijn hobby’s zijn:
Lezen, fietsen, wandelen en leuke dingen doen
Daarnaast ben ik, met veel plezier, voorzitter van de Bewonerscommissie van de kleurenflats.
Nu komt daar de bewonersraad bij.

Ik ben huurder bij ZVH sinds december 2001
Op 01 juni 2019 ben ik lid van het bestuur van de bewonersraad geworden voor de functie van
penningmeester
Ik wil mij op een positieve manier in zetten voor alle huurders van ZVH


Waar is BBZ mee bezig?
* Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2019;


Te verwachten adviesaanvragen 2e helft 2019
* Prestatieafspraken Zaanstad;
* Energie-inkoop;
* Complexbeheerplannen/MJOB;
* Overeenkomsten in het kader van servicekosten;
* Begroting ZVH;
* Begroting Bewonersraad.


Algemeen
* Na het zomerreces zullen wij een nieuwe vacature uitlaten gaan, om het Bestuur van BBZ te versterken. Voor BBZ gaan wij op zoek naar een 2e secretaris/HoZ afgevaardigde (HoZ = Huurdersoverleg Zaanstreek). In de volgende Nieuwsbrief nr. 6 september/oktober volgt een functiebeschrijving voor deze vacature.

* Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig, om telefoon te beantwoorden. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan
zo spoedig mogelijk beantwoorden.

* De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u
teruglezen op onze website.