Bericht van de voorzitter

Inmiddels hebben het bestuur en de adviesraad de eerste vergadering op de nieuwe locatie gehad. Het is even wennen na zoveel jaren op de Kepplerstraat. Maar het is net als wanneer je privé verhuist: zodra alle spullen weer een plek hebben gekregen ben je weer “thuis”.

De ene verandering nog maar net achter de rug en de volgende staat alweer voor de deur. Marieke van den Helder, onze vaste adviseur van de Woonbond, gaat ons helaas verlaten. Zij heeft een nieuwe baan als beleidsmedewerker bij de gemeente Haarlem. Gelukkig is er een goede opvolger voor haar in de plaats gekomen, Günter Weber, senior-adviseur Woonbond.

We hebben de datum van de Algemene Leden Vergadering verplaatst, hieronder lees je er meer over!

Esengül Toprak – Deniz,
Voorzitter Bewonersraad ZVH


Waar zijn we mee bezig?

• Werkplan 2019 bestuur/adviesraad
• Algemene Ledenvergadering 23 mei 2019


Adviesaanvraag Huurverhoging 2019

Op 4 maart jl. heeft de adviesraad zijn advies uitgebracht naar het bestuur. Het bestuur had hierop geen op- of aanmerkingen en is tot besluitvorming overgegaan. Het advies is formeel op 6 maart jl. uitgebracht naar ZVH. Op 19 maart jl. heeft de Bewonersraad de reactie op zijn advies van ZVH ontvangen. Het door ons uitgebrachte advies is door ZVH in zijn geheel overgenomen.Op onze website kunt het door ons uitgebrachte advies en de reactie van ZVH hierop in zijn geheel teruglezen.


Inkomensafhankelijke Huurverhoging periode 2013 – 2016

Heeft u ook te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging en dan met betrekking op de periode 2013 tot en met 2016, dan kan mogelijk ook voor u onderstaand artikel van nut zijn. Ik citeer hieronder het artikel in Huurpeil nr. 1 voorjaar 2019 in het vakblad van de Woonbond “Hoger Beroep Gluurverhoging”
Het hoger beroep van de Belastingdienst tegen een huurder over het betalen van schadevergoeding in verband met extra huurverhogingen (“gluurverhogingen”) dient op 8 april 2019.

Eerder heeft een gedupeerde huurder met juridische ondersteuning van de Woonbond, een proces tegen de Belastingdienst aangespannen.
De uitspraak van de rechter in dit proces (november 2018) was positief. Echter de Belastingdienst heeft hierop hoger beroep aangetekend.

De Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens van huurders aan verhuurders, terwijl dit van 2013 tot en met april 2016 helemaal niet mocht.
Huurders met een bescheiden middeninkomen kregen op basis van deze inkomensgegevens een extra huurverhoging. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van €33.600, -.
Eerder oordeelde de rechtbank dat de Belastingdienst schade moet vergoeden, omdat zonder het onrechtmatig verstrekken van de inkomensgegevens geen extra huurverhoging had kunnen plaatsvinden.
De huurder heeft dus financieel schade geleden doordat de Belastingdienst zich niet aan de wet hield.
Dat betekent dat andere huurders die in deze periode (2013- april 2016) een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de Belastingdienst kunnen eisen.
Huurders kunnen dat doen met een modelbrief en een rekentool op de website van de Woonbond.
Hoewel de Belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep, is het verstandig wel alvast een claim in te dienen.

De zaak van de huurder wordt gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.
De uitspraak wordt verwacht op 22 mei.

BBZ adviseert u om alsnog een schadevergoeding van de Belastingdienst te eisen. Het invullen van de rekentool is en brief is vrij eenvoudig. De berekening van het door u eventueel te ontvangen schadebedrag, gaat automatisch als u deze rekentool gebruikt.
U kunt de modelbrief en rekentool vinden op www.woonbond.nl en als u nog vragen heeft hieromtrent kunt u een mail sturen naar info@woonbond.nl


Kennismaken met leden van de Adviesraad


Even voorstellen: mijn naam is, Cécile Geldorp, ik ben 74 jaar, gehuwd en heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn, fietsen, lezen en kleding maken.Wij wonen al 35 jaar met veel plezier in een woning van ZVH.

Cécile is sinds april 2018 lid van de Adviesraad.

Vanaf januari 2007 tot november 2017 was ik secretaris van de Bewonersraad. Omdat ik het werk bij de Bewonersraad begon te missen ben ik lid geworden van de Adviesraad.
Ik vind het belangrijk dat je als lid van de Adviesraad mag meedenken, in het belang van alle huurders, over het uitbrengen van de adviezen van ZVH.

Dit vraagt om inzet en tijd. Wij vergaderen samen met bestuur op de eerste maandag van de maand. Een vergadering duurt gemiddeld twee uur. De keren dat er extra vergaderd wordt hangt af van het aantal adviesaanvragen. De adviesaanvragen worden per email naar de Adviesraadsleden toegestuurd, zodat je thuis de stukken al kan doornemen. Als het nodig is wordt de aanvraag op een vergadering door ZVH-mondeling aan ons toegelicht.

Naast mijn deelname in de Adviesraad doe ik nog meer vrijwilligerswerk. Ik ben sinds 1996 secretaris van de Bewonerscommissie Plantsoenen. Momenteel gaat daar heel veel tijd inzitten omdat wij midden in een renovatieproject zitten. 94 Woningen worden gerenoveerd en gaan van energielabel D naar A. Om een idee te krijgen hoe het bij de Plantsoenen gaat worden, neem dan even een kijkje op onze website:
www.deplantsoenen.nl.


Gewijzigde datum Algemene Leden Vergadering (ALV)

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is verplaatst naar dinsdag 15 oktober.

Reden waarom de datum gewijzigd is de volgende:
Op de door ons gekozen datum in mei bleken verschillende mensen met vakantie te zijn. Zodat wij hen niet konden vragen voor ons programmaonderdeel “discussiepanel”.
Onder andere mevrouw Songül Mutluer, Wethouder Wonen gemeente Zaanstad, de nieuwe directeur-bestuurder ZVH, Günter Weber, senior adviseur Woonbond.

In het programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Een discussie panel onderwerpen betaalbaarheid, duurzaamheid, nieuwbouw
• Presentatie Klantportaal door Charl Hollander, ZVH.

De locatie waar de ALV wordt gehouden:
Buurtcentrum Kleurrijk
Ds. Martin Luther Kingweg 157a
1503 KW Zaandam.

Wij hopen dat wij veel ZVH-huurders op deze avond mogen begroeten!


Algemeen

Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig, om telefoon te beantwoorden. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

De door de Bewonersraad uitgebrachte adviezen en/of instemmingen, en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website.