Bericht van de voorzitter

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden jong en de nieuwe uitdagingen staan weer voor de deur.

In januari is het bestuur door ZVH geïnformeerd over de Huurverhoging 2019. Verschillende scenario’s zijn gepresenteerd.

De adviesaanvraag is inmiddels binnengekomen. Voor het bestuur en de adviesraad (BBZ) is het traject behandeling van deze adviesaanvraag van start gegaan.

Ook belangrijk nieuws is dat de Bewonersraad gaat verhuizen.

Gezien de huidige woningnood vindt de Bewonersraad het maatschappelijk niet meer passen om deze woning nog langer als vergaderlocatie te gebruiken.

De locatie Kepplerstraat wordt weer geschikt gemaakt voor bewoning.

De nieuwe locatie van BBZ wordt:

Buurtcentrum Kleurrijk

Ds. Martin Luther Kingweg 157a

1503 KW Zaandam

Esengul Toprak – Deniz

voorzitter BBZ


Vacature Penningmeester BBZ:

Het Bestuur van de Bewonersraad is dringend op zoek naar een penningmeester.

Iemand (M/V) met financiële expertise, een ervaren penningmeester die deze rol zelfstandig kan vervullen.

Voorwaarde is wel dat hij/zij huurder is van ZVH.

U kunt voor meer inhoudelijke informatie, vragen en/of uw CV sturen naar:

 info@bewonersraadzvh.nl


Waar is BBZ mee bezig:

  • Werkplan 2019 bestuur/adviesraad;
  • Huurverhoging 2019;

Adviesaanvraag Huurverhoging 2019:

Zoals de voorzitter al aangaf in haar voorwoord, is de behandeling van de adviesaanvraag gestart. Een belangrijke en zwaarwegende adviesaanvraag voor BBZ.

Op maandag 4 februari jl. was de eerste bespreking. De beeldvorming ten aanzien van de verschillende scenario’s en daarnaast is het tijdspad voor behandeling vastgesteld.

ZVH heeft gevraagd om indien mogelijk op 7 maart een advies uit te brengen.

Er is daarom een extra overleg uitgeschreven voor dinsdag 19 februari a.s. Voor dit overleg is de manager van ZVH uitgenodigd, die de huurverhoging in haar portefeuille heeft. Om een extra toelichting te geven en om de vragen van BBZ te beantwoorden.

Op 4 maart heeft BBZ zijn reguliere overleg en wil dan afronden en tot besluitvorming overgaan.

ZVH heeft dan nog voldoende tijd om het proces wat hierna nog volgt, af te ronden.

Zodat de huurders conform de Woningwet op tijd geïnformeerd kunnen worden.

BBZ wordt tijdens dit traject Huurverhoging 2019, ondersteund door de vaste adviseur van de Woonbond.


Huurders overleg Zaanstad (HoZ):

Het HoZ bestaat uit afvaardigingen vanuit de Bewonersraad en/of Huurdersplatform van de woningcorporaties Rochdale, Parteon en ZVH. Ieder heeft drie mensen afgevaardigd in het HoZ.

Daarbij heeft het HoZ een mandaat van de corporatie/organisatie Eigen Haard, Wormer Wonen en Woonzorg Nederland.

Het HoZ behartigd de belangen van alle huurders van Zaanstad, met betrekking tot de “Prestatieafspraken” met de Gemeente Zaanstad.

Onderwerpen zijn onder andere duurzaamheid/warmte transitie, nieuwbouw en kwetsbare groepen/ouderen. Hiervoor zijn ook drie werkgroepen ingesteld, waarin het HOZ deelneemt.

Het HoZ is nu samen met de beleidsmedewerkers van de corporaties bezig met de aandachtspunten voor de nieuwe Raamovereenkomst.  Deze wordt iedere vier jaar opnieuw afgesloten met de corporaties en de gemeente.

De Raamovereenkomst wordt vervolgens opgesplitst in “Prestatieafspraken” per jaar.

Op de agenda staat nu behalve de Raamovereenkomst ook de Prestatieafspraken voor 2019.

Het HoZ wordt hierbij ondersteund door de vaste adviseur van de Woonbond.

Ook wordt het HoZ betrokken bij discussies/overleggen ten aanzien van woonruimteverdeling.


Datum Algemene Leden Vergadering (ALV):

De datum voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is vastgesteld op: donderdag 23 mei.

De locatie voor de ALV is:

Buurthuis Kleurrijk

Ds. Martin Luther Kingweg 157a

1503 KW Zaandam.

Zodra het thema bekend is, zullen wij u dit zo spoedig mogelijk laten weten, middels de Nieuwsbrief.


Algemeen:

  • Huurders die contact willen opnemen met de Bewonersraad adviseren wij om dit niet telefonisch te doen. Er is namelijk niet dagelijks iemand van het bestuur aanwezig, om telefoon te beantwoorden. Wij adviseren u om dit per email te doen, wij zullen uw bericht dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
  • De door BBZ uitgebrachte adviezen en/of instemmingen en de reactie van ZVH hierop, kunt u teruglezen op onze website. www.bewonersraadzvh.nl