Op 7 december 2018 heeft de Bewonersraad van ZVH een advies uitgebracht met betrekking tot het portefeuilleplan en de begroting van ZVH. Dit advies kunt u hier teruglezen. Op 13 december 2018 reageerde ZVH hier schriftelijk op. Deze brief kunt u hier teruglezen.