Op 12 december 2017 heeft mevrouw Renate Forst op haar verzoek haar taken in het Dagelijks Bestuur van de Bewonersraad ZVH neergelegd. Haar taken zullen vooralsnog worden overgenomen door de overige bestuursleden.