OPENBARE NAJAARSVERGADERING BBZ

Op donderdag 23 november 2017 houdt het bestuur van de BBZ haar algemene najaarsvergadering
in de Arend Dikzaal van

Het MENNISTENERF, H. Gerhardstraat 77 in Zaandam.

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open om 19.00 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag voorjaarsvergadering van 24 april 2017
3. Stand van Zaken
4. Website
5. Definitieve begroting 2018
6. Aftredende -/nieuwe leden BBZ
7. PAUZE
8. Thema – Geschiedenis Volkshuisvesting – Ron Kiburg
9. Rondvraag
10. Afsluiting

De vergadering is voor alle huurders van ZVH-woningen toegankelijk.

—-> De begroting van de BBZ voor 2018 kunt u hier bekijken (PDF)