Op donderdag 28 april 2016 houdt het bestuur van de Bewonersraad-ZVH (BBZ) haar algemene jaarvergadering in de Arend Dikzaal van

het Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, 1502CC Zaandam. 

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is reeds open om 19.00 uur.


De agenda voor deze avond is als volgt:

  1. Opening (19.30 uur)
  2. Verenigingszaken
  3. PAUZE
  4.  Thema (20.00 uur)  

“Nieuwe energieconcepten”

De inleiding wordt verzorgd door Drs. Ing. Teus van Eck

   5.  Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

Toelichting:

Er gaan de komende jaren veel woningen opgeknapt worden en daarbij zullen energiebesparende maatregelen worden getroffen.Onder die maatregelen staat isoleren, de verwarmingsinstallatie en de warmwatervoorziening centraal. Het lijkt erop dat de traditionele voorzieningen achterhaald zijn en dat nieuwe ontwikkelingen hun intrede doen. De heer Teus van Eck, bekend van onder meer zijn optreden in Radar, komt een inleiding hierover houden. Hij zal niet alleen vertellen wat de meest innovatie ontwikkelingen zijn, maar vooral ook waar de huurders op moeten letten als er voor een of ander systeem gekozen wordt.