De extra huurverhoging van 5% is in elk geval voor dit jaar van de baan. De minister van Binnenlandse Zaken heeft deze maatregel een jaar moeten uitstellen. De corporaties hebben dit moeten volgen.

Het enige dat de BBZ stoort is eigenlijk het volgende: ZVH heeft alle argumenten van de BBZ genegeerd om helemaal af te zien van die extra 5%. En wel slaafs de minister volgen? Het wordt tijd dat ZVH weer wat principes krijgt en voor haar huurders kiest in plaats van voor wat extra inkomsten.

Trouwens de minister is ook niet helemaal koosjer want die gebruikt de corporaties zo langzamerhand steeds meer als een filiaal van de Belastingdienst. Die 5% extra zou in het kader van de Huurtoeslag de overheid geen eurocent kosten. Want de mensen die de 5% extra moeten betalen ontvangen die toeslag niet. Maar de extra inkomsten van die 5% worden wel bij de corporaties teruggehaald via een extra heffing van € 450 miljoen per jaar. De corporaties worden toch al voor circa € 750 miljoen aangeslagen om de kosten van de huurtoeslag voor de overheid te beperken. Nu betalen de huurders dus zelf al ongeveer de helft van de huurtoeslag. Bovendien betalen de huurders, via hun inkomstenbelasting, mee aan de hypotheekrenteaftrek voor bewonerseigenaren. De huurtoeslag beslaat ongeveer 2,7 miljard van de rijksbegroting en de hypotheekrenteaftrek meer dan 15 miljard. Huurders subsidiëren dus de woonkosten van de bewonerseigenaren. En dat vinden wij niet eerlijk.