Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 januari 2023


 Vacature Bestuurslid

Bewonersraad ZVH zoekt een ondernemende medebestuurslid die pro actief, enthousiast en daadkrachtigis ingesteld. Die bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden.

 Over Bewonersraad ZVH (BBZ: Belangenvereniging voor Bewoners van ZVH Woningen)

De Bewonersraad is een belangrijke gesprekspartner en stakeholder voor woningcorporatie ZVH. Vanuit de Overlegwet neemt de Bewonersraad een formele positie in met bevoegdheden als recht op informatie/overleg, recht op advies en recht op instemming. De Bewonersraad bestaat uit huurders van ZVH Woningen. De Bewonersraad komt op voor de belangen van alle huurders van ZVH-woningen. De Bewonersraad is een onafhankelijke en actieve vereniging. We adviseren het bestuur van ZVH en volgen alle ontwikkelingen kritisch. Er komen steeds meer onderwerpen waarover de bewoners zich kunnen laten horen. Denk maar aan betaalbaar wonen, energiebesparing, onderhoud en renovaties. Maar ook binnen Zaanstad en met de andere huurdersorganisaties zetten we ons in voor de huurdersbelangen, zoals voldoende sociale huurwoningen en betaalbare huren in onze stad.

Functie

Het bestuurslid maakt deel uit van het bestuur van Bewonersraad ZVH.

Taken zijn:

 • Het bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.
 • Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van
  bestuurstaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.
 • Bestuurslid is contactpersoon voor de bewonerscommissies in geval van klachten of escalaties.
 • Bestuurslid neemt deel aan het HoZ als afgevaardigde vanuit het bestuur

Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ)

Bestuursleden van de huurdersorganisaties van Parteon, ZVH en Rochdale nemen deel in het Hoz.

Zij vertegenwoordigen het Huurdersoverleg en bespreken corporatie overstijgende onderwerpen met de gemeente en de Zaanse woningcorporaties.Op regionaal niveau gaat dat in hoofdzaak over woonruimteverdeling (Huisvestingsverordeningen) en de bouwopgave. Op stedelijk niveau staan de prestatieafspraken centraal en andere stedelijke beleidsaangelegenheden, zoals de Kaderafspraken Sociale Plannen (voorheen het Stedelijke Convenant Sociale Plannen).

 Bestuurslid voldoet aan het volgende:

 • Huurder van een woning van ZVH
 • Heeft affiniteit met huurders, huurdersbelangen en heeft oog voor vraagstukken die bij huurders kunnen leven.
 • Heeft kennis van de volkshuisvesting en/of is bereid om zich daarin te scholen
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Het in teamverband kunnen werken
 • Kennis van MS office – Outlook

Bewonersraad ZVH biedt

Een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Waar je werkervaring kunt opdoen in een functioneel en actief bestuur. Waar met veel plezier met elkaar wordt samengewerkt om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Daarnaast bieden wij ook:

 • Vrijwilligersvergoeding
 • Mobiel telefoon van de vereniging in bruikleen
 • Mobiel apparaat van de vereniging in bruikleen

Reageren

Wilt u bijdragen aan de organisatie ontwikkeling van Bewonersraad ZVH en heeft u de ambitie en kwalificaties voor bovengenoemde functie? Dan kunt u uw motivatiebrief en CV indienen via het e-mailadres: info@bewonersraadzvh.nl

Als uw motivatiebrief correct door ons is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging.


Vacature: lid adviesraad

Bewonersraad ZVH zoekt nieuwe leden voor haar adviesraad. De adviesraad komt 1x per maand samen om het bestuur te adviseren over ZVH-gerelateerde kwesties.

 Over Bewonersraad ZVH (BBZ: Belangenvereniging voor Bewoners van ZVH Woningen)

De Bewonersraad is een belangrijke gesprekspartner en stakeholder voor woningcorporatie ZVH. Vanuit de Overlegwet neemt de Bewonersraad een formele positie in met bevoegdheden als recht op informatie/overleg, recht op advies en recht op instemming. De Bewonersraad bestaat uit huurders van ZVH Woningen. De Bewonersraad komt op voor de belangen van alle huurders van ZVH-woningen. De Bewonersraad is een onafhankelijke en actieve vereniging. We adviseren het bestuur van ZVH en volgen alle ontwikkelingen kritisch. Er komen steeds meer onderwerpen waarover de bewoners zich kunnen laten horen. Denk maar aan betaalbaar wonen, energiebesparing, onderhoud en renovaties. Maar ook binnen Zaanstad en met de andere huurdersorganisaties zetten we ons in voor de huurdersbelangen, zoals voldoende sociale huurwoningen en betaalbare huren in onze stad.

Functie

Het lid maakt deel uit van de Adviesraad van de Bewonersraad ZVH.

Taken zijn:

 • Neemt 1x per maand deel aan het bestuursoverleg met Adviesraad en Bestuur van de Bewonersraad ZVH.
 • Adviseert over gevraagde en ongevraagde adviezen door en aan ZVH.

Lid adviesraad voldoet aan het volgende:

 • Huurder van een woning van ZVH
 • Heeft affiniteit met huurders, huurdersbelangen en heeft oog voor vraagstukken die bij huurders kunnen leven.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Het in teamverband kunnen werken.
 • Basiskennis van Microft Office (Word, Excel)

Bewonersraad ZVH biedt

Een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Waar je werkervaring kunt opdoen in een functioneel en actief bestuur. Waar met veel plezier met elkaar wordt samengewerkt om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Daarnaast bieden wij ook een vrijwilligersvergoeding.

Reageren

Wilt u bijdragen aan de organisatie ontwikkeling van Bewonersraad ZVH en heeft u de ambitie en kwalificaties voor bovengenoemde functie? Dan kunt u uw motivatiebrief en CV indienen via het e-mailadres: info@bewonersraadzvh.nl

Als uw motivatiebrief correct door ons is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging.