Op dinsdag 15 oktober houdt het Bestuur van de BBZ zijn algemene jaarvergadering in het restaurant van

Het EVEAN ERASMUSHUIS, Noorderven 79 in Zaandam.

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is reeds open om 19.00 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Opening
2. Verslag voorjaarsvergadering van 24 mei 2018
3. Financieel jaarverslag 2018
4. Kascommissie
5. Decharge penningmeester en bestuur
6. Rooster van aftreden, Bestuur en Adviesraad
7. “Klantportaal”, presentatie door Charl Hollander, ZVH.
PAUZE
8. Paneldiscussie over drie thema’s:
• Jongerenhuisvesting;
• Duurzaamheid;
• Participatie;

De panelleden zijn Songül Mutluer, Wethouder Wonen gemeente Zaanstad, Franck
Storm, Directeur/Bestuurder ZVH, Gunter Weber, Senior-Adviseur Woonbond, Esengül
Toprak, Voorzitter Bewonersraad ZVH, Ingrid Redeker, Secretaris Bewonersraad ZVH.
Onder leiding van, Co Vrouwe, gespreksleider.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Graag tot ziens op 15 oktober in het Erasmushuis.

Een vriendelijke groet van,
Bestuur Belangenvereniging Bewoners ZVH.