Vacature 2e Secretaris

Bewonersraad ZVH zoekt een ondernemende 2e Secretaris die pro actief is ingesteld. Die bereid en in staat is om de benodigde energie en tijdsinvestering aan de functie te besteden.

Over Bewonersraad ZVH (BBZ: Belangenvereniging voor Bewoners van ZVH Woningen)

De Bewonersraad is een belangrijke gesprekspartner en stakeholder voor woningcorperatie ZVH. Vanuit de Overlegwet neemt de Bewonersraad een formele positie in met bevoegdheden als recht op informatie/overleg, recht op advies en recht op instemming. De Bewonersraad bestaat uit huurders van ZVH Woningen. De Bewonersraad komt op voor de belangen van alle huurders van ZVH-woningen. De Bewonersraad is een onafhankelijke en actieve vereniging. We adviseren het bestuur van ZVH en volgen alle ontwikkelingen kritisch. Er komen steeds meer onderwerpen waarover de bewoners zich kunnen laten horen. Denk maar aan betaalbaar wonen, energiebesparing, onderhoud en renovaties. Maar ook binnen Zaanstad en met de andere huurdersorganisaties zetten we ons in voor de huurdersbelangen, zoals voldoende sociale huurwoningen en betaalbare huren in onze stad.

 Functie:

De 2e Secretaris maakt deel uit van het bestuur van Bewonersraad ZVH en rapporteert aan de Secretaris.

Taken zijn:

 • Het versturen van verslagen, vergaderstukkenen agenda naarbestuursleden
 • Het bijhouden, ordenenenarchiveren van binnenkomendeenuitgaande post
 • Zorgdragenvoortijdigebeantwoording van post & email

2e secretaris voldoet aan het volgende:

 • Huurder van eenwoning van ZVH
 • Heeftaffiniteit met huurders, huurdersbelangenenheeftoogvoorvraagstukken die bijhuurderskunnenleven
 • Heeftkennis van de volkshuisvestingen/of is bereid om zichdaarintescholen
 • Beschikt over goedecommunicatievevaardigheden
 • Goedemondelingeenschriftelijkevaardigheden
 • Het in teamverbandkunnenwerken
 • Kennis van MS office – Outlook
 • EenPietjeprecies in afhandeling van zakenenarchivering

Bewonersraad ZVH biedt

Een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Waar je werkervaring kunt opdoen in een functioneel en actief bestuur. Waar met veel plezier met elkaar wordt samengewerkt om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Daarnaast bieden wij ook:

 • Vrijwilligers vergoeding
 • Mobiel telefoon van de vereniging
 • Tablet van de vereniging

In aansluiting op de regels voor bestuurders en toezichthouders in de corporatiesector hebben bestuursleden geen andere functies die kunnen conflicteren met het belang van de vereniging.

Zo zijn functies als gemeenteraadslid of steunfractielid in Zaanstad niet verenigbaar met het bestuurslidmaatschap van de vereniging. Evenmin is het toegestaan dat bestuursleden werkzaam zijn bij ZVH of anderszins daar een zakelijke en/of financiële relatie meehebben.

Reageren

Wilt u bijdragen aan de organisatie ontwikkeling van Bewonersraad ZVH en heeft u de ambitie en kwalificaties voor bovengenoemde functie? Dan kunt u uw motivatiebrief en CV indienen via het emailadres: info@bewonersraadzvh.nl

Als uw motivatiebrief correct door ons is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging.