Op 26 maart 2018 ontving de Bewonersraad van ZVH een adviesaanvraag met betrekking tot de verkoop van 10 verhuurde objecten, te weten 5 winkels met bovengelegen woningen op de Kepplerstraat te Zaandam.

De adviesaanvraag van ZVH

Op 31 mei 2018 verstuurde ZVH een brief met betrekking antwoorden op vragen van de Bewonersraad.

Reactie ZVH op advies BBZ 31-05-2018

Op 12 juni 2018 bracht de Bewonersraad van ZVH een positief advies uit over de verkoop van de objecten.

Advies voorgenomen verkoop 10 objecten ZVH