Op donderdag 20 april 2017 houdt het bestuur van de BBZ haar algemene jaarvergadering


 

 

OPENBARE VERGADERING Bewonersraad-ZVH (BBZ)

 

Op donderdag 20 april 2017 houdt het bestuur van de BBZ haar algemene jaarvergadering in de Arend Dikzaal van

            Het MENNISTENERF, H. Gerhardstraat 77 in Zaandam.

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is reeds open om 19.00 uur.

De agenda voor deze avond is als volgt:

1.         Opening
2.         Activiteitenverslag 2016
3.         Verslag najaarsvergadering van 24 november 2016 (zie verslagen)
4.         Financieel jaarverslag 2016
5.         Begroting 2017
6.         Kascommissie
7.         Decharge penningmeester en bestuur
8.         Statuten wijziging
9.         Verkiezing nieuw bestuur
10.       Afscheid oud bestuur

PAUZE

11.       Samenwerkingsconvenant
12.       Nieuwe kaderafspraken sociale plannen
13.       Rondvraag
14.       Sluiting