OPENBARE VERGADERING BEWONERSRAAD (BBZ)

Op donderdag 19 november 2015 houdt het bestuur van de BBZ haar algemene jaarvergadering

in de Arend Dikzaal van

het MENNISTENERF, H. Gerhardstraat 77 in Zaandam

De aanvang is 19.30 uur en de zaal is reeds open om 19.00 uur.

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening
 2. Stand van zaken
 3. Verslag jaarvergadering 2014 (zie verslagen)
 4. Financieel jaarverslag 2014
 5. Begroting 2015 inzien
 6. Kascommissie
 7. Dechargering bestuur
 8. Verkiezing nieuw lid en reserve lid kascommissie
 9. Aftredende/herkiesbare leden BBZ
 10. PAUZE
 11. Thema: De nieuwe Woningwet 2015 met kansen voor huurders! door Frank Agterkamp (Woonbond)
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Wij zien u graag op 19 november in het Mennistenerf.